Dời lịch thi kết thúc học phần sang tháng 08 năm 2018

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo lịch thi kết thúc học phần tháng 7 năm 2018 sẽ được chuyển sang tháng 08 năm 2018, lịch cụ thể bên Viện sẽ sắp xếp và thông báo với học viên sau. Học viên nào còn nợ học phí xin vui lòng liên hệ phòng tài vụ của nhà trường để hoàn thành học phí trước ngày 20-07-2018 mới đủ điều kiện tham dự thi kết thúc học phần

 

Chia sẻ:
wpChatIcon