Thông báo nhận đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 3.2019

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nhận luận văn bảo vệ tốt nghiệp cho các lớp cao học

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận luận văn Thạc sĩ đợt bảo vệ tháng 3 năm 2019 như sau:

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC

Thời gian: 8h00 – 16h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Địa điểm: Phòng D001 Viện đào tạo Sau đại học – Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hạn nộp luận văn thạc sĩ và các giấy tờ kèm theo trước ngày 15/03/2019.

Hình thức: Nộp luận văn thạc sĩ đã hoàn thành trực tiếp tại viện Đào tạo sau đại học

  1. NỘI DUNG CHI TIẾT

Học viên nộp cho Viện sau đại học các giấy tờ, văn bản (mẫu tại website) cụ thể như sau:

  1. Lý lịch khoa học của học viên (có xác nhận cơ quan hoặc địa phương).
  2. Phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục có xác nhận của Phòng Kế hoạch – Tài vụ.
  3. Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn đồng ý cho học viên bảo vệ.
  4. Giấy tờ gia hạn đối với học viên quá 2 năm đào tạo.
  5. Luận văn thạc sĩ bản in và file mềm gửi qua email: sdh@hcmutrans.edu.vn nhằm kiểm tra định dạng và form mẫu của luận văn.

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký) 

 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Chia sẻ:
wpChatIcon