THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. TRẦN VIỆT DŨNG

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Việt Dũng với đề tài: “Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu ULSD-BIODIESEL trên động cơ diesel tàu thủy.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học thứ hai:   GS.TS. Lê Anh Tuấn

Thời gian: 8g30 ngày 20 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Phòng D.304 – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon