Kết quả quét turnitin đợt ngày 15/05/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnitin đợt 15 tháng 5 năm 2021.

Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không có tên trong danh sách đề nghị học viên chỉnh sửa và gửi file quét lại. Các luận văn không đạt Viện SĐH đã gửi email chi tiết tới từng học viên, các trường hợp đạt sẽ cấp chứng chỉ và phát sau khi có thông báo về hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Sau khi học viên hoàn tất thủ tục và có kết quả quét Turnitin đạt thì có thể bắt đầu gửi các giấy tờ cần thiết để chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ. Học viên nộp cho Viện sau đại học các giấy tờ, văn bản (mẫu tại website phần Biểu mẫu thạc sĩ ) cụ thể như sau:

  1. Lý lịch khoa học của học viên (có xác nhận cơ quan hoặc địa phương).
  2. Phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục có xác nhận của Phòng Kế hoạch – Tài vụ.
  3. Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn đồng ý cho học viên bảo vệ.
  4. Giấy tờ gia hạn đối với học viên quá 2 năm đào tạo.
  5. Luận văn thạc sĩ bản in ( theo file đã được quét turnitin) + Cuốn tóm tắt Luận văn Thạc sĩ. Hoc viên vui lòng tham khảo hướng dẫn về quy định, hướng dẫn trình bày cuốn luận văn thạc sĩ trong Mục “Biểu mẫu thạc sĩ”

Quy trình quét như sau: 

1 tháng Viện đào tạo sau đại học sẽ nhận quét luận văn, chuyên đề, luận án làm 2 đợt. 

*Đợt 1: nhận sản phẩm từ ngày 01-14, ngày 15 sẽ gửi hồ sơ quét và trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc. 

*Đợt 2: nhận sản phẩm từ ngày 16-28, ngày 30 sẽ gửi hồ sơ quét và trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc. 

Hình thức:
– File quét gửi lại qua email: sdh@ut.edu.vn (file đảm bảo có trang bìa ghi tên đề tài luận văn TRÊN CÙNG 1 FILE ; KHÔNG TÁCH RIÊNG TÊN BÌA VÀ BÀI THÀNH HAI FILE , FILE QUÉT PHẢI LÀ FILE WORD) 
– Lệ phí quét đóng trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Sau Đại học – Phòng B.10

Kết quả quét Turnitin đợt ngày 15/05/2021 đã được gửi thông báo tới email của các học viên. học viên vui lòng kiểm tra hộp thư email để nhận kết quả.

Chia sẻ:
wpChatIcon