Hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ

I. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  * Hồ sơ dự tuyển trình độ thạc sĩ gồm:

(Lưu ý: Copy hoặc open link ở một tab mới để tải về!)

1.Bìa hồ sơ thạc sĩ (Tải về);

2. Đơn dự tuyển thạc sĩ (Tải về);

3. Sơ yếu lý lịch (Tải về);

4. Bản scan bằng tốt nghiệp đại học (hoặc tương đương trở lên) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

5. Bản scan phụ lục văn bằng/Bảng điểm trình độ đại học (hoặc tương đương trở lên);

6. Văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT (nếu có). Trường hợp không có văn bằng/chứng chi ngoại ngữ ứng viên sẽ tham gia chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và thi đánh giá của Trường;

7. Bản scan căn cước công dân/hoặc giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực; hoặc bản sao trang chính của Hộ chiếu còn hiệu lực;

8. file ảnh chân dung của ứng viên theo tỷ lệ 3 x 4;

9. Ảnh biên nhận chuyển khoản cho trường;

10. Bản sao công trình nghiên cứu khoa học (nếu có);

11. Bản sao xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự về kinh nghiệm công tác hoặc bản sao quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm (nếu có);

12. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

13. Bản sao chứng nhận hoàn thành chương trình học bổ sung (nếu có).

II. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Anh/Chị vào đường link này để nhập thông tin và tải lên các file hồ sơ ở mục I:

 

Chia sẻ: