THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ NĂM 2022

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:     22 /TB-SĐH                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2022

Kính gửi: Học viên đã tốt nghiệp chương trình thạc sĩ

Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH), Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho tất cả các học viên tốt nghiệp trong năm 2019 đến năm 2022 như sau:

Thời gian: 8h00-11h30, sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Hội nhập, Nhà A, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh – Số 2, đường Võ Oanh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

 

Để công tác tổ chức được thuận lợi, Viện ĐTSĐH đề nghị các học viên đã tốt nghiệp thạc sĩ có nhu cầu tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp xác nhận việc tham dự tại: https://bit.ly/letotnghiepthsUTH2022.

Thời hạn đăng ký trước 17h00 ngày 10/8/2022.

 

Viện ĐTSĐH gửi thông báo này tới Học viên đã tốt nghiệp trong các năm 2019 đến năm 2022 (học viên đã tốt nghiệp chưa dự lễ tốt nghiệp) để sắp xếp thời gian tham dự.

Để bảo đảm các học viên đã đổi emai liên hệ, Viện ĐTSĐH đề nghị Học viên nhận được thông báo này chuyển tới các học viên cùng lớp, cùng khóa để biết thông tin.

Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký, Viện ĐTSĐH sẽ gửi chương trình chi tiết và các thông báo về trang phục và chuẩn bị cho Lễ trao bằng tới Quý học viên (dự kiến ngày 11/8/2022).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Như Hoa – Chuyên viên Viện ĐTSĐH  (SĐT: 0982.901.980) hoặc email sdh@ut.edu.vn.

Trân trọng./.

 

           Nơi nhận:                                                  VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

           – Lãnh đạo Trường (để b/c);                                                (đã ký)

           – Tổ TTTT (để đăng tin);                                      PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

           – Lưu SĐH (NTNH, 01b).                                                                         

           

  Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây                                                                                                   

                                                                                                     

Chia sẻ:
wpChatIcon