Thông báo về việc dời lịch thi tuyển sinh đợt 1 năm 2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 444/TB-SĐHTP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc dời lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số: 587/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số: 93/TB-ĐHGTVT ngày 20/02/2020 của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020;

Căn cứ tình hình tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020;

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc dời lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 như sau:

  • Lịch thi tuyển sinh cũ (dự kiến) ngày 16/05/2020 và ngày 17/05/2020, dời sang ngày 27,28/06/2020
  • 13h00 ngày 27/06/2020: thi môn Toán
  • 7h30 ngày 28/06/2020: thi môn Chuyên ngành
  • 13h00 ngày 28/06/2020: thi môn Tiếng anh

Nay nhà trường thông báo lịch thi tuyển sinh chính thức để các thí sinh đăng kí dự tuyển được biết và thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 028.3512.5827, email: sdh@ut.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
–          BGH (để b/c);
–          Thí sinh đăng kí dự thi;
–          Website;
–         Lưu: TC-HC, VĐTSĐH.
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
(đã ký)
 PGS.TS Đặng Xuân Kiên 
Chia sẻ:
wpChatIcon