Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận bằng và chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ như sau:

I. Nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ

  1. Thời gian nhận bằng

– Bắt đầu từ 05-06-2017
– Địa điểm: phòng D001, văn phòng Viện đào tạo sau đại học

2. Thủ tục nhận bằng

– Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác

3. Thủ tục nhận bằng thay
– Nộp giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương
– Nộp CMND bản sao của ngưới nhận bằng
– Nộp CMND bản sao của người nhận thay

II. Chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ

Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ diễn ra vào 14h00 ngày 18/06/2017. Nghiên cứu sinh, học viên có nhu cầu tham gia làm lễ trao bằng tốt nghiệp đề nghị đăng kí tới Viện đào tạo sau đại học qua email: uyen.vo@ut.edu.vn hoặc SĐT: 08 3512 5827.

Thời hạn đăng kí tham gia lễ trao bằng tốt nghiệp trước ngày 15/06/2017.

Trân trọng thông báo!