Thông báo v/v tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề ” Tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, hội nhập quốc tế”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề “ Tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, hội nhập quốc tế”
Nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của các Nghiên cứu sinh và học viên, viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề “ Tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại , hội nhập quốc tế” như sau:
I.         THỜI GIAN
Thời gian: 8h30 – 16h00 ngày 27/11/2016.
Địa điểm: Phòng E001 – Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
II.     ĐỐI TƯỢNG
Đối tượng tham dự: Nghiên cứu sinh (bắt buộc tham gia), học viên cao học, giảng viên, cán bộ Nhà trường có nhu cầu.
III.  NỘI DUNG
Buổi sáng: (8h30-11h30)
–                PGS.TS. Vũ Phan Tú trình bày về các bài báo quốc tế.
–                TS. Huỳnh Quốc Việt trình bày về Quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo và Phần mềm Endnote.
Buổi chiều: (13h00-16h00)
–                PGS.TS Vũ Phan Tú chia sẻ trao đổi các kinh nghiệm về Nghiên cứu khoa học.
Hạn đăng ký: Đề nghị các Nghiên cứu sinh, học viên đăng ký tham dự vui lòng gửi thông tin về cô Trần Mai Hương – Viện đào tạo sau đại học trước 16h30 ngày thứ ba, 22/11/2016 theo địa chỉ emai: maihuong@hcmutrans.edu.vn.
Lưu ý: Nghiên cứu sinh và học viên tham dự sinh hoạt chuyên đề vui lòng mang theo máy tính cá nhân để được hướng dẫn thực hành ngay tại lớp.
Trân trọng thông báo!

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
(đã ký)
 TS. Đặng Xuân Kiên

Chi tiết thông báo Viện đào tạo sau đại học Download
Thông báo Trường ĐH GTVT TP. HCM Download

Chia sẻ: