Viện Đào tạo Sau Đại học kính gửi tới các thí sinh mẫu giấy thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2021

Các thí sinh tải mẫu này về và in để chuẩn bị cho các phần thi tuyển sinh thạc sĩ vào hai ngày 18 & 19/12/2021. 

Lưu ý: In một mặt đối với mẫu giấy thi này, các thông tin thí sinh sẽ viết tay khi tham gia thi, 

Trang đầu tiên, thí sinh in làm 3 bản – tương ứng với 3 môn thi.

Trang thứ hai, thí sinh có thể in nhiều bản – tương ứng với số lượng nội dung tự luận dự kiến thí sinh viết. 

Các thí sinh TUYỆT ĐỐI không điền thông tin trước vào giấy thi. 

Trân trọng thông báo!

Mẫu giấy thi vui lòng tải tại đây.