THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS PHẠM NGỌC HÀ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hà với đề tài: Nghiên cứu lý thuyết dự đoán quỹ đạo trôi dạt và tính toán tuyến đường tìm kiếm tối ưu cho phương tiện gặp nạn trong vùng biển Ninh Thuận – Kiên Giang.”

Ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Lê Văn Ty

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài của NCS. Phạm Ngọc Hà đã được đăng trên  website luanvan.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 15/11/2021 với đường link:

http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=38524.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

sdh@ut.edu.vn

 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 * Thông tin tóm tắt LATS bằng tiếng Việt xem tại đây

 *  Thông tin tóm tắt LATS bằng tiếng Anh xem tại đây

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon