THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. LÊ MINH THÀNH

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Minh Thành với đề tài: Nghiên cứu phát triển giải thuật điều khiển thông minh dựa trên mạng nơ-ron mờ hồi quy ứng dụng điều khiển hệ phi tuyến.

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 9520216

Người hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn

Người hướng dẫn thứ hai:   TS. Nguyễn Quang Sang

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Luận án của NCS. Lê Minh Thành đã được đăng tải trên website luanvan.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Link luận văn: https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.31&view=44384

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email: sdh@ut.edu.vn

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đinh Gia Huy

*  Thông tin tóm tắt luận án – NCS Trần Tiến Đạt – Tiếng Việt tại đây

*  Thông tin tóm tắt luận án – NCS Trần Tiến Đạt – Tiếng Anh tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon