THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. HUỲNH VĂN CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Chính với đề tài: Ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (CFD) trong tối ưu hóa hình dạng mũi tàu quả lê.”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS. Trần Gia Thái

Người hướng dẫn thứ hai: TS. Bùi Hồng Dương

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài của NCS. Huỳnh Văn Chính đã được đăng trên  website luanvan.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 12/5/2022 với đường link: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.11&view=39702

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

 sdh@ut.edu.vn

 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

  • Thông tin tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tiếng Việt tại đây
  • Thông tin tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tiếng Anh tại đây

 

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon