Thông báo v/v việc phổ biến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến toàn thể CB CNV, người lao động và người học Viện Đào tạo Sau Đại học

Thực hiện kế hoạch số 492/KH-ĐHGTVT ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng nhà trường về việc phổ biến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến toàn thể CB CNV, người lao động và người học. Ngày 14-09-2021 Viện sau đại học đã tổ chức buổi chuyên đề về việc phổ biến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến toàn thể thành viên của Viện.

File báo cáo chuyên đề vui lòng tham khảo tại đây. 

Thực hiện: Viện Đào tạo Sau Đại học      

 

Chia sẻ:
wpChatIcon