Thông báo V/v hoàn thành đăng ký tên đề tài luận văn/đề án tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ

 

Tại bước Kiểm tra liêm chính học thuật, học viên vui lòng xem chi tiết theo đường link sau: https://sdh.ut.edu.vn/thong-bao-ve-viec-tang-cuong-liem-chinh-hoc-thuat-giam-sat-va-kiem-soat-viec-chong-sao-chep-qua-phan-mem-turnitin-doi-voi-luan-van-thac-si/

 

Chia sẻ:
wpChatIcon