Thông báo tài khoản thư nội bộ cho học viên cao học khóa 2013, 2014

Để thuận lợi cho học viên trong việc liên lạc với giảng viên và liên lạc với các học viên khác, Viện đào tạo sau đại hoc xin trân trọng thông báo về việc cấp tài khoản đăng nhập thư nội bộ cho học viên cao học khóa 2013, khóa 2014

Link đăng nhập thư nội bộ cho học viên:

http://tnbsv.hcmutrans.edu.vn/tnb_sdh/

Tên đăng nhập là Mã số sinh viên của học viên
Mật khẩu ban đầu là ngày sinh dạng DDMMYY, ví dụ: 050989 (Nếu ngày sinh chỉ có năm sinh thì mật khẩu ban đầu là năm sinh, ví dụ: 1989)

Lưu ý: học viên phải đổi mật khẩu ngay lần đầu đăng nhập để tránh bị mất tài khoản.

Chia sẻ:
wpChatIcon