Kết quả thi tiếng anh thạc sĩ ngày 24/09/2017

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả thi tiếng anh chương trình tương đương trình độ B1 khung Châu Âu.

Điều kiện kết quả đạt như sau: – Không bị điểm liệt các phần: Đọc viết không dưới 15 điểm; Nghe và nói không dưới 6 điểm.

– Tổng điểm 3 phần thi đạt từ 50 điểm trở lên.

Kết quả thi tiếng anh xem tại đây

Đơn phúc khảo kết quả thi sẽ nhận từ ngày 06/10/2017 – 16/10/2017. Đơn phúc khảo tại đây

Học viên chưa đạt kết quả thi tiếng anh đề nghị làm đơn xin học lại học ghép và đóng lệ phí học lại tại phòng tài vụ. Số tín chỉ học phần là 4TC.

Trân trọng thông báo

Chia sẻ:
wpChatIcon