Hội thảo khoa học cấp trường luận án tiến sĩ NCS Đỗ Thành Sen – ngành Khoa học Hàng hải

Ngày 19/07/2018, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM đã tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp trường luận án tiến sĩ NCS Đỗ Thành Sen – ngành Khoa học Hàng hải với đề tài ” Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học thích ứng việc mô phỏng chuyển động tàu nhiều loại thiết bị đẩy”.

PGS.TS Nguyễn Văn Thư - chủ tọa điều khiển hội thảo

Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp, tham vấn của các nhà khoa học, chuyên gia thuộc lĩnh vực khoa học Hàng hải nhằm xây dựng và hoàn thiện luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh.

Kết thúc buổi hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học đều đánh giá luận án đủ điều kiện để bảo vệ cấp cơ sở. Đây được coi là đề tài nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, đáp ứng yêu cầu của luận án Tiến sĩ.

 

Chia sẻ: