Danh sách cấp bằng thạc sĩ tháng 10 năm 2017

Kính gửi quý Học viên,

Viện đào tạo sau đại học gửi danh sách cấp bằng thạc sĩ tháng 10 năm 2017. Đề nghị Học viên kiểm tra thông tin cá nhân, ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ và đăng ký làm bằng (đánh dấu “x” là đã đăng ký).

Nếu có sai sót đề nghị báo về Viện đào tạo sau đại học qua email: sdh@hcmutrans.edu.vn trước ngày 25/10/2017. Sau thời gian trên Viện đào tạo sau đại học sẽ tiến hành in và trính ký bằng nên nếu có sai sót Viện đào tạo sau đại học sẽ không chịu trách nhiệm.

Danh sách cấp bằng thạc sĩ tại đây

Viện đào tạo sau đại học

Chia sẻ:
wpChatIcon