Viện Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Nghiên cứu sinh Nhữ Khải Hoàn với đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa                   Mã số: 9520216

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Đồng Văn Hướng

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Phạm Công Thành

Thông tin về tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh vui lòng xem tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827