Kính gửi: Quý anh chị Nghiên cứu sinh, Học viên

Viện đào tạo sau đại học trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Nghiên cứu khoa học học viên, sinh viên và giảng viên trẻ” năm học 2017-2018 trường Đại học giao thông vận tải TP. HCM.

Lớp tập huấn sẽ tổ chức vào 8h00 ngày 18/3/2018 tại hội trường A (chủ nhật)

Thành phần tham dự: Học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên.

Nội dung tập huấn xem tại đây

Yều cầu: Các Nghiên cứu sinh, học viên chuẩn bị làm tiểu luận, chuyên đề, luận văn yêu cầu tham gia nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học.

Mỗi lớp cử ít nhất 07 học viên tham dự, các lớp số lượng ít cử 30% số học viên. Lớp trưởng tập hợp danh sách và gửi về email: maihuong@hcmutrans.edu.vn, Sđt: 028. 3512.5827.

Thời hạn đăng ký trước 16h30 thứ ba ngày 13/3/2018.

Trân trọng.