Tiến Sỹ Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Mã ngành học:
62.52.02.16.
Bằng cấp: Tiến sĩ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa
Thời gian học:  3 năm
Hình thức học:
Giáo dục chính quy
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Giới Thiệu” tab_id=”1482817874162-388c8b52-9600″][vc_column_text]Khoa Điện- Điện tử Viễn thông Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM được thành lập ngày 01/04/1997. Trải qua các giai đoạn phát triển với nhiều khó khăn thử thách, Khoa đã sớm khẳng định được vị thế là một địa chỉ có uy tín về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử – viễn thông trong cả nước.
Với cơ cấu tổ chức hợp lý, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên, khoa Điện – Điện tử viễn thông đang khẳng định vị thế của mình trong nhà trường và xã hội.
Chương trình đào tạo các tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa nhằm đào tạo những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng cao, khả năng độc lập nghiên cứu và có khả năng giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn của kỹ thuật liên quan đến điều khiển và tự động hóa. Ngoài ra còn trang bị cho nghiên cứu sinh năng lực nghiên cứu khoa học, cập nhật, nâng cao và hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản; có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành; có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học – công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực tự động hóa, đủ kiến thức để tiếp tục nghiên cứu bậc trên tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Các tiến sĩ có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học và các viện nghiên cứu; có khả năng tư duy tổng hợp và có khả năng thích ứng cao, có khả năng phục vụ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo, hoàn thiện và phát triển.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Điều Kiện Tuyển Sinh” tab_id=”1482817874186-de86a1c1-fc42″][vc_column_text]2.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ dự tuyển và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh.
– Hình thức tập trung: Tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại trường. Thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ, 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học.
– Hình thức không tập trung: Không tập trung học tập nghiên cứu liên tục tại trường, song tổng thời gian học và nghiên cứu các lần tập trung liên tục là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ, 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học. Trong đó ít nhất có 1 lần tập trung liên tục 12 tháng để thực hiện đề tài nghiên cứu (lần này phải thực hiện trong ba năm đầu kể từ khi được công nhận là NCS).
2.2. Mã ngành đào tạo:
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số 62.52.02.16.
2.3. Điều kiện dự tuyển
2.3.1 Điều kiện về văn bằng:
– Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hay phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Điểm trung bình tốt nghiệp Thạc sĩ phải được xếp loại “Trung bình khá” trở lên.
– Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành đúng hay phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và xếp loại tốt nghiệp hạng “Khá” trở lên.
– Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Điều khiển và tự động hóa.
Lưu ý:
– Ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành trên phải học bổ túc kiến thức 1 năm theo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Điều khiển và tự động hóa.
– Ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ các ngành đánh dấu (*) phải học bổ sung kiến thức.
2.3.2 Điều kiện về đề cương dự định nghiên cứu:
– Trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, về lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được.
– Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo.
– Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như chuẩn bị của thí sinh về đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
– Đề xuất người hướng dẫn trên cơ sở có sự đồng thuận bằng văn bản của người được đề xuất.
2.3.3 Điều kiện về thư giới thiệu:
– Có thư giới thiệu của của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành.
– Có một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị nơi người đăng ký dự tuyển đang công tác.
Lưu ý: Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.
2.3.4 Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:
Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:
– Chứng chỉ tiếng Anh B1 – tương đương khung châu Âu còn trong thời hạn;
– Bằng Đại học, Thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức;
– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nằm trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ:
– Tiếng Anh: Chứng chỉ TOEFL IBT 45 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 450 điểm hoặc IELTS 4.5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 450;
– Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF B1, B2; TCF niveau 3 trở lên;
– Tiếng Đức: Chứng chỉ B1, ZD cấp độ 3 trở lên;
– Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 3 trở lên.
2.4 Điều kiện tốt nghiệp
– Nghiên cứu sinh phải hoàn chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
– Nghiên cứu sinh phải đạt được trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh B2 theo Khung tham khảo Châu Âu, theo qui định tại điều 3 khoản 8 của thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
– Nghiên cứu sinh phải công bố ít nhất hai bài báo đúng chuyên ngành đào tạo, có tên trong danh mục tạp chí được tính điểm công trình do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quy định.
– Nghiên cứu sinh phải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại hội đồng trường; luận án sau khi được công bố trong thời hạn 3 tháng mà không có khiếu kiện hoặc luận án đã được thẩm định đạt yêu cầu.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Quy Trình Đào Tạo” tab_id=”1482817948075-23d835a9-c757″][vc_column_text]Chương trình đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]