Kết quả thi tiếng anh B1 đầu ra chương trình thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Kính gửi Anh/chị học viên,

Viện đào tạo sau đại học gửi kết quả thi tiếng anh B1 sau đại học đợt 1 năm 2020 . Học viên vui lòng xem tại đây.

Viện đào tạo sau đại học nhận đơn phúc khảo theo mẫu (file tại đây) từ ngày 16/10/2020 đến ngày 30/10/2020 qua địa chỉ email: sdh@ut.edu.vn, lệ phí 100.000 đ.

Lưu ý: Đơn xin phúc khảo chỉ được áp dụng cho Phần thi Nghe và Đọc viết.

Trân trọng!

Chia sẻ: