Viện đào tạo sau đại học thông báo cấp bằng thạc sĩ cho học viên theo danh sách theo file đính kèm. Học viên tới Viện đào tạo sau đại học nhận bằng từ 8h00-16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ thùy thân có hình.

Đối với trường hợp nhận bằng thay cần nộp giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương, bản photo chứng minh thư của học viên và người nhận thay.

Trân trọng!