Viện đào tạo sau đại học thông báo lịch ôn thi thạc sĩ đợt 1 năm 2019. Thí sinh có nhu cầu ôn thi xin đăng kí tại Viện SĐH – Phòng D001, số 2 đường Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

SĐT: 028 3512 5827

Email: sdh@hcmutrans.edu.vn

STT MÔN NGÀNH THỨ THỜI GIAN PHÒNG GV giảng dạy NGÀY BẮT ĐẦU GHI CHÚ
1 Tiếng anh Tất cả các ngành 3 18h00-21h00 F103 Cô Trần Thị Tú Anh 12/03/2019
2 Toán cao cấp B Tổ chức quản lý vận tải
Quản lý xây dựng
4 18h00-21h00 F103 Thầy Trần Minh Quang 13/03/2019
3 Toán cao cấp A Các ngành còn lại (trừ KHMT) 4 18h00-21h00 F103 Cô Trương Thị Dung 13/03/2019

Trân trọng!