Viện đào tạo sau đại học thông báo lịch bảo vệ chuyên đề và xét duyệt đề cương Tiến sĩ tháng 11.2019 như sau:

  1. Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ ngành Khoa học Hàng hải

Thời gian: 7h30 ngày 21/11/2019 tại E003

2. Hội đồng xét duyệt đề cương Nghiên cứu sinh ngành KTĐK & TĐH

Thời gian: 7h30 ngày 22/11/2019 tại E003

3. Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Thời gian: 8h30 ngày 22/11/2019 tại E001

4. Hội đồng xét duyệt đề cương Nghiên cứu sinh ngành KTXD Công trình giao thông

Thời gian: 14h00 ngày 22/11/2019 tại E001

5. Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Thời gian: 14h30 ngày 22/11/2019 tại E003

Kính mời quý thầy/cô, Nghiên cứu sinh và học viên quan tâm tới tham dự

Trân trọng!