Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo lịch bảo vệ như sau:

1 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng – Các thành viên          trong hội đồng;

– GV, HV quan tâm.

Thứ năm

(04/04/2019)

08h00

Phòng họp A213

2 Hội thảo khoa học cấp trường luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thành Nhật Lai

Ngành: Khoa học Hàng hải

– Các thành viên trong hội đồng;

– GV, HV quan tâm.

Thứ sáu

(05/04/2019)

08h30

Phòng họp A213

3 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính – Các thành viên trong hội đồng;

– GV, HV quan tâm.

Thứ sáu

(05/04/2019)

15h30

Phòng họp A213