Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Thúy Ngọc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh vào ngày 20/03/2020.

Nghiên cứu sinh Phạm Thúy Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Điều khiển thích nghi hệ truyền động động cơ không đồng bộ sáu pha”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số: 9520216. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS Nguyễn Hữu Khương, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là TS. Trần Thanh Vũ.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên (Một thành viên tham gia đánh giá trực tuyến) theo quyết định số: 34/QĐ-ĐHGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, gồm:

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh hội đồng
1. PGS. TS. Đồng Văn Hướng ĐH GTVT TP. HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. TS. Nguyễn Hữu Chân Thành ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên, phản biện 1;
3. PGS.TS. Đào Minh Quân ĐH Hàng hải Việt Nam Ủy viên, phản biện 2;
4. PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn ĐH Bách Khoa TP.HCM Ủy viên, phản biện 3;
5. PGS.TS Trần Trọng Minh ĐH Bách Khoa Hà Nội Ủy viên;
6. TS. Phạm Công Thành ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM Ủy viên;
7. PGS.TS Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS Phạm Thúy Ngọc trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ, ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9520216 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Đồng Văn Hướng – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Kết thúc Buổi bảo vệ, Luận án của NCS Phạm Thúy Ngọc đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng Luận án Tiến sĩ cấp Trường, NCS Phạm Thúy Ngọc xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp bằng Tiến sĩ, ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho NCS Phạm Thúy Ngọc. Một số hình ảnh của buổi lễ: