Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận đề  cương luận văn thạc sĩ đợt tháng 12-2016.
I.         THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC
Thời gian: 8h00 – 16h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.
Địa điểm: Văn phòng Khoa chuyên môn
Hạn nộp đề cương luận văn thạc sĩ trước ngày 15/12/2016.

Điều kiện nộp đề cương: Học viên đã hoàn thành học phí (có phiếu xác nhận), đã xác định được hướng nghiên cứu. Học viên còn nợ môn học vẫn có thể nhận đề cương luận văn thạc sĩ và được giao đề tài.

II.      QUY TRÌNH CHI TIẾT
1.      Học viên hoàn thành học phí và nộp đề cương luận văn cho khoa chuyên môn trước ngày 15/12/2016
2.      Hội đồng khoa học khoa xét duyệt đề cương luân văn của học viên
3.      Học viên chỉnh sửa đề cương theo yêu cầu của hội đồng
4.      Sau khi nhận kết quả đề cương từ Khoa, Viện đào tạo sau đại học sẽ tiến hành ra quyết định giao đề tài cho học viên.
Đề cương không đạt yêu cầu sẽ được thông báo để học viên chỉnh sửa, hoàn thiện.
Lưu ý: Đề cương luận văn cần có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn, đảm bảo định dạng và nội dung đúng theo quy định.

Phiếu xác nhận hoàn thành học phí dowload tại đây  
File mẫu đề cương xem tại đây