Hội nghị Tự động hoá công nghiệp và truyền thông – Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM được tổ chức định kỳ hàng năm với tên tiếng Anh là Conference on Industrial Automation and Communication(CIAC) nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tạo cơ hội hợp tác phát triển giữa các nhà nghiên cứu, các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Tự động hoá công nghiệp và truyền thông. CIAC-2015 là Hội nghị lần thứ 6 được Khoa Điện – ĐTVT phối hợp mở rộng với các trường đại học trên toàn quốc dự kiến được tổ chức vào ngày 14/11/2015 tại Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.Các bài báo chất lượng sẽ được chọn đăng vào Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao Thông Vận Tải (ISSN: 1859-4263).
     Các chủ đề chính của Hội nghị
1.Điện tàu thủy – Tự động hóa – Điện công nghiệp
2.Điện tử viễn thông, Truyền thông và Mạng máy 
 Quy cách nộp bài
Bài báo phải là công trình công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo định dạng của của Hội nghị CIAC.
Quy cách viết bài tham khảo tại đây  Bài báo được nộp chậm nhất vào ngày 31/10/2015.
Chi tiết xem tại đây