Tiến Sỹ Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Mã ngành học:   62520116
Bằng cấp:  Tiến sĩ kỹ thuật cơ khí động lực
Thời gian học:  3 năm
Hình thức học:
 Giáo dục chính quy
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”Giới thiệu”][vc_wp_text]Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực phải đảm bảo cho nghiên cứu sinh nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu rộng lý thuyết về kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, có đủ năng lực độc lập trong nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới trong hoạt động khoa học – công nghệ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực; tạo cho Nghiên cứu sinh những khả năng sau:
– Cập nhập các kiến thức chuyên sâu, hiểu biết về xu thế phát triển của các hướng nghiên cứuvề công nghệ các ứng dụng mới của vật liệu và các công nghệ có liên quan;
– Khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ, vàhướng dẫn nghiên cứu khoa học;
– Khả năng làm chủ và sáng tạo các công nghệ về Kỹ thuật cơ khí động lực;
– Rèn luyện kỹ năng xử lý, phân tích và có khả năng công bố, trao đổi các kết quả khoa học ở trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
– Nâng cao kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
Đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực nhằm trang bị cho NCS:
– Có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí động lực;
– Nắm bắt các xu thế phát triển về Kỹ thuật cơ khí động lực, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành;
– Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các tiến sĩ có khả năng độc lập sáng tạo, chủ động nắm bắt công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các Kỹ thuật cơ khí động lực trong khoa học và đời sống;
– Các luận án được đưa ra bảo vệ phải có các bài báo được công bố trên các tạp chí Khoa học công nghệ trong và ngoài nước theo danh mục cho điểm của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, các bài báo đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ quốc tế (có chỉ số ISI) được khuyến khích.
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Đối tượng và nguồn tuyển chọn”][vc_wp_text]Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:
3.1 Điều kiện bằng cấp, ngành học
– Ứng viên là thạc sĩ có học lực từ trung bình khá trở lên (điểm trung bình trung học tập đạt trên 6.0), thời gian tốt nghiệp không quá 6 năm thuộc các ngành:Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật tại các trường đại học, viện nghiên cứu, trong và ngoài nước;
– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học chính qui đạt loại khá trở lên (điểm trung bình trung học tập đạt trên 7.0), thời gian tốt nghiệp không quá 6 năm thuộc các ngành Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, theo qui định tại các trường đại học trong và ngoài nước. Các ứng viên này phải trải qua 01 năm để bổ túc các kiến thức thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Cơ khí động lực của trường Đại học Giao thông vận tải T.p Hồ Chí Minh trước khi bắt đầu chương trình nghiên cứu tiến sĩ (tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy và Khai thác bảo trì máy tày thủy của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ chí Minh).
– Các ứng viên thuộc các chuyên ngànhphù hợp với chuyên ngànhđăng ký dự tuyển hoặc các ứng viên đã tốt nghiệp quá 6 năm tính đến ngày dự tuyển phải học bổ sung một khối lượng kiến thức phù hợp (khối lượng kiến thức cụ thể của từng đối tượng do chủ nhiệm khoa quyết định)
3.2 Điều kiện về khả năng nghiên cứu
Các ứng viên phải có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (theo mẫu kèm theo)
3.3. Điều kiện bảo lãnh
Các ứng viên phải có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của ứng viên.Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với ứng viên nghiên cứu sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
c) Phương pháp làm việc;
d) Khả năng nghiên cứu;
đ) Khả năng làm việc theo nhóm;
e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS.
3.4. Điều kiện ngoại ngữ
Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây (theo Thông tư 05/2012/TT-BGDĐTngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):
a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục III), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb;
b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài sử dụng tiếng Anh;
c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ tiếng Anh.
3.5. Điều kiện khác
– Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.
Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
– Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).
4 Danh mục ngànhphù hợp, ngành đúng chuyên ngành đào tạo
4.1. Danh mục chuyên ngành đúngchuyên ngành đào tạo
– Bậc đại học:
+ Kỹ thuật tàu thủy
+ Cơ Kỹ thuật
+ Kỹ Thuật cơ khí
+ Kỹ thuật cơ – điện tử
+ Kỹ thuật nhiệt
+ Kỹ thuật Hàng Không
– Bậc Cao học:
+Kỹ thuật cơ khí động lực;
4.2. Danh mục chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo
– Bậc đại học:
+ Công nghệ kỹ thuật cơ khí
+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
+ Công nghệ chế tạo máy
+ Công nghệ kỹ thuật ô tô
+ Công nghệ kỹ thuật nhiệt
+ Công thôn
– Bậc Cao học
+ Cơ kỹ thuật
+ Kỹ thuật cơ khí
+ Kỹ thuật cơ điện tử
+ Kỹ thuật nhiệt
+ Kỹ thuật công nghiệp
5 Yêu cầu đối với người tốt nghiệp
– Nghiên cứu sinh phải hoàn chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ;
– Nghiên cứu sinh phải đạt được trình độ Ngọai ngữ tiếng Anh theo qui định tại điều 3 khoản 8 của thông tư 05/2012/TT-BGDĐTngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2009/TTBGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
– Nghiên cứu sinh phải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại hội đồng trường; luận án sau khi được công bố trong thời hạn 3 tháng mà không có khiếu kiện hoặc luận án đã được thẩm định đạt yêu cầu.
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Quy trình đào tạo”][vc_wp_text]Thời gian đào tạo- Đối với các Nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành thời gian đào tạo là: 04 năm tập trung liên tục;- Đối với các Nghiên cứu sinh tốt nghiệp thạc sỹ đúng chuyên ngành thời gian đào tạo là: 03 năm tập trung liên tục;
– Trường hợp đặc biệt nếu các Nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục thì có thể đăng ký học theo từng đợt song tổng thời gian tập trung học phải bằng 4 năm (với các Nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học) và 3 năm (với các Nghiên cứu sinh tốt nghiệp thạc sỹ) trong đó có 12 tháng cuối phải tập trung liên tục.
-Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ trên 5 năm và tốt nghiệp đại học gần đúng với chuyên ngành cần học bổ sung theo yêu cầu của khoa chuyên môn.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ khí động lực 

[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]