Tiến Sỹ Khoa Học Hàng Hải

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Mã ngành học:

62.84.01.06.

Bằng cấp: Tiến sĩ khoa học hàng hải
Thời gian học: 3 năm
Hình thức học:
Giáo dục chính quy
[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”Giới thiệu”][vc_wp_text]Trong những năm gần đây, do quy luật cung cầu của ngành vận tải đường biển, lại được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển cho ngành đóng tàu trong nước, ngành hàng hải thế giới đang thiếu lao động hơn bao giờ hết,… rất nhiều cá nhân, tổ chức công ty ra đời, hoạt động trong ngành công nghiệp hàng hải.
Nhu cầu phát triển, nhu cầu hội nhập là tất yếu. Ngoài việc cải tiến chương trình đào tạo trong các trường Hàng hải nói chung thì đất nước cần có những chuyên gia, những cán bộ khoa học chuyên sâu để quản lý, đào tạo và hướng tới các tiến bộ kỹ thuật, kể cả các nhà phát minh để phát triển ngành công nghiệp hàng hải nước nhà.
Với sứ mạng đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ đại học, sau đại học chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm tạo nên những sản phẩm đào tạo có chất lượng trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng là niềm kiêu hãnh của ngành giao thông vận tải và của khu vực phía nam. Nhu cầu cán bộ khoa học của khu vực phía Nam và toàn bộ đồng bằng Sông Cửu Long ngày một tăng đòi hỏi Nhà trường cần phải liên tục tăng cường các bậc đào tạo đặc biệt là đào tạo bậc tiến sỹ.
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Điều kiện tuyển sinh”][vc_wp_text]2.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ dự tuyển và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh.
– Hình thức tập trung: Tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại trường. Thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ, 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học.
– Hình thức không tập trung: Không tập trung học tập nghiên cứu liên tục tại trường, song tổng thời gian học và nghiên cứu các lần tập trung liên tục là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ, 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học. Trong đó ít nhất có 1 lần tập trung liên tục 12 tháng để thực hiện đề tài nghiên cứu (lần này phải thực hiện trong ba năm đầu kể từ khi được công nhận là NCS).
2.2. Mã ngành đào tạo: Khoa học hàng hải, mã số 62.84.01.06.
2.3. Điều kiện dự tuyển
2.3.1 Điều kiện về văn bằng:
– Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hay phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Điểm trung bình tốt nghiệp Thạc sĩ phải được xếp loại “Trung bình khá” trở lên.
– Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành đúng hay phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và xếp loại tốt nghiệp hạng “Khá” trở lên.
– Tốt nghiệp đại học các ngành sau: Khoa học hàng hải chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác và bảo trì tàu thủy.
– Tốt nghiệp thạc sĩ các ngành sau:
+ Khoa học hàng hải.
+ Kỹ thuật cơ khí động lực chương trình Khai thác và bảo trì tàu thủy (*), Kỹ thuật tàu thủy (*).
+ Tổ chức và quản lý vận tải (*).
Lưu ý:
– Ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành trên phải học bổ túc kiến thức 1 năm theo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Khoa học hàng hải.
– Ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ các ngành đánh dấu (*) phải học bổ sung kiến thức.
2.3.2 Điều kiện về đề cương dự định nghiên cứu:
– Trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, về lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được.
– Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo.
– Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như chuẩn bị của thí sinh về đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
– Đề xuất người hướng dẫn trên cơ sở có sự đồng thuận bằng văn bản của người được đề xuất.
2.3.3 Điều kiện về thư giới thiệu:
– Có thư giới thiệu của của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành.
– Có một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị nơi người đăng ký dự tuyển đang công tác.
Lưu ý: Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.
2.3.4 Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:
Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:
– Chứng chỉ tiếng Anh B1 – tương đương khung châu Âu còn trong thời hạn;
– Bằng Đại học, Thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức;
– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nằm trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ:
– Tiếng Anh: Chứng chỉ TOEFL IBT 45 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 450 điểm hoặc IELTS 4.5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 450;
– Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF B1, B2; TCF niveau 3 trở lên;
– Tiếng Đức: Chứng chỉ B1, ZD cấp độ 3 trở lên;
– Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 3 trở lên.
2.4 Điều kiện tốt nghiệp
– Nghiên cứu sinh phải hoàn chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
– Nghiên cứu sinh phải đạt được trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh B2 theo Khung tham khảo Châu Âu, theo qui định tại điều 3 khoản 8 của thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
– Nghiên cứu sinh phải công bố ít nhất hai bài báo đúng chuyên ngành đào tạo, có tên trong danh mục tạp chí được tính điểm công trình do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quy định.
– Nghiên cứu sinh phải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại hội đồng trường; luận án sau khi được công bố trong thời hạn 3 tháng mà không có khiếu kiện hoặc luận án đã được thẩm định đạt yêu cầu.
[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Quy trình đào tạo”][vc_wp_text]

Chương trình đào tạo Tiến sĩ khoa học hàng hải 

[/vc_wp_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]