Thông báo về việc đăng ký lớp ôn thi Tiếng Anh đầu vào SĐH và các môn chuyển đổi

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ,CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             

Số:   07/TB –TTNNCNTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp ôn thi Tiếng Anh và các lớp học phần chuyển đổi

cho thí sinh xét tuyển chương trình thạc sĩ

 Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và thí sinh đăng ký xét tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ của Trường, Trung tâm Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin và đào tạo nghiệp vụ thông báo về việc mở lớp ôn Tiếng Anh và các lớp học phần chuyển đổi cho thí sinh xét tuyển chương trình thạc sĩ như sau:

  1. Địa điểm và thời gian đăng ký
  • Văn phòng Trung tâm, Lầu 1 khu nhà D, cơ sở 1 Số 02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

 (hoặc ghi danh tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học – Phòng C.209).

  • Thời gian đăng ký: trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
  1. Học phí
  • Học phí ôn thi Tiếng Anh: 1.000.000đ/người
  • Học phí học chuyển đổi: 900.000đ/môn học/người.
  1. Hình thức học

+ Học trực tiếp tại Cơ sở 1 của Trường hoặc học online nếu thí sinh ở tỉnh xa (trường hợp người học tại tỉnh đủ số lượng mở lớp sẽ học trực tiếp tại tỉnh).

  1. Thời gian học

Để tạo điều kiện cho người học Trung tâm sẽ tổ chức học ngoài giờ hành chính (buổi tối hoặc cuối tuần).

Người học sau khi đăng ký và đóng học phí thì tham gia vào nhóm zalo https://zalo.me/g/tvptcx613 để nhận thông báo lịch học chi tiết.

Liên hệ trung tâm: hotline 093 800 6620, email tinhoc.nncntt@ut.edu.vn website trung tâm http://nncntt.ut.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: TTNNCNTT.

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ThS. Bùi Quang Vương

 

Chia sẻ: