Thời gian biểu kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ
THẠC SĨ  ĐỢT 2 NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03  tháng 12 năm 2016   
THỜI GIAN BIỂU THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016

CHIỀU NGÀY 03/12/2016 (Thứ Bảy): PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, PHÁT THẺ DỰ THI, ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT TRONG HỒ SƠ DỰ THI, THI MÔN TOÁN
–         13h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
–         13h30 đến 13h50: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, nhận diện thí sinh và phát thẻ dự thi, sinh hoạt quy chế, điều chỉnh sai sót trong hồ sơ dự thi;
–         13h50 đến 13h55: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
–         13h55 đến 14h00: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
–         14h00 đến 17h00: Thí sinh làm bài thi;
–         16h45: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
–         17h10: Cán bộ coi thi thu bài thi.
SÁNG NGÀY 04/12/2016 (Chủ Nhật): THI MÔN CƠ SỞ NGÀNH
–         06h30: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
–         07h00 đến 07h20: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh thẻ dự thi;
–         07h20 đến 07h25: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
–         07h25 đến 07h30: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
–         07h30 đến 10h30: Thí sinh làm bài thi;
–         10h15: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
–         10h30: Cán bộ coi thi thu bài thi.
CHIỀU NGÀY 04/12/2016 (Chủ Nhật): THI MÔN ANH VĂN
–         13h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
–         13h30 đến 13h50: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh thẻ dự thi;
–         13h50 đến 13h55: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
–         13h55 đến 14h00: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
–         14h00 đến 16h00: Thí sinh làm bài thi;
–         15h45: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
–         16h00: Cán bộ coi thi thu bài thi.

HIỆU LỆNH
–         Gọi thí sinh vào phòng thi: 1 hồi trống dài;
–         Bắt dầu làm bài thi:                         6 tiếng trống;
–         Còn 15 phút hết giờ:                       3 tiếng trống;
–         Hết giờ làm bài:                              1 hồi dài và 6 tiếng trống.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Danh sách số báo danh và phòng thi chi tiết xem tại đây:
Phòng 1 – F301 Download
Phòng 2 – F401 Download

Phòng 3 – F402 Download

Phòng 4 – F403 Download
Sơ đồ phòng thi Download

Lưu ý: Thí sinh đến Viện đào tạo sau đại học nhận trực tiếp giấy báo dự thi vào ngày thứ 6 ngày 02/12/2016 hoặc khi vào phòng thi sẽ có cán bộ coi thi phát lại. Đề nghị thí sinh khi đi thi mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Trân trọng!
Chia sẻ:
wpChatIcon