Kết quả thi tiếng anh B1 đầu ra chương trình thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Kính gửi Anh/chị học viên,

Viện đào tạo sau đại học gửi kết quả thi tiếng anh B1 sau đại học đợt 2 năm 2019 . Xem kết quả tại đây.

Viện đào tạo sau đại học nhận đơn phúc khảo theo mẫu (file tại đây) từ ngày 28/10/2019 đến ngày 15/11/2019 qua địa chỉ email: sdh@hcmutrans.edu.vn, lệ phí 100.000 đ.

Lưu ý: Đơn xin phúc khảo chỉ được áp dụng cho Phần thi Nghe và Đọc viết.

Trân trọng!

Chia sẻ: