Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2014

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOÁ 2014 – 2016

TT Ngành Chương trình Mã số Chương trình đào tạo
1 Kỹ thuật cơ khí động lực Khai thác và bảo trì tàu thủy

 

60520116-1 Chi tiết
2 Kỹ thuật tàu thủy

 

60520116-2 Chi tiết
3 Kỹ thuật Cơ khí ô tô 60520116-3 Chi tiết
4 Kỹ thuật điều khiển tư động hóa Kỹ thuật điều khiển tư động hóa 60520216 Chi tiết
5 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 60580202 Chi tiết
6 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ thuật xây dựng cầu hầm 60580205-1 Chi tiết
7 Kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố 60580205-2 Chi tiết
8 Tổ chức và quản lý vận tải Tổ chức và quản lý vận tải 60840103 Chi tiết
9 Khoa học hàng hải Điều khiển tàu biển 60840106-1 Chi tiết
10 Quản lý hàng hải 60840106-2 Chi tiết