Thư mời tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Viện đào tạo sau đại học trân trọng kính mời học viên, cựu học viên và nghiên cứu sinh tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Thời gian: 10h00 Thứ 7, ngày 19/11/2016
Địa điểm: Phòng B007, Trường Đh giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh
Trân trọng kính mời!
mat-truoc-chon