TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ MỜI HỌP

V/v Họp tổ chức sự kiện: “Gặp gỡ, giao lưu các thế hệ Thầy Trò, kỷ niệm 20 năm chặng đường hình thành và phát triển Khoa Điện – Điện tử viễn thông”

 

Thành phần: – Đại diện Lãnh đạo Khoa Điện – ĐTVT; Viện đào tạo SĐH

– Đại diện Bậc Lão thành;

– Đại diện các lớp NCS, cựu NCS, Cao học, Cựu học viên Cao học: Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;

– Đại diện sinh viên, cựu sinh viên các khóa của Khoa Điện-ĐTVT.

Thời gian: 15g00, thứ 7 ngày 21/10/2017

Địa điểm: Văn phòng Khoa Điện, trường Đại học GTVT TP. HCM, Phòng D605

Nội dung:    – Thảo luận về nội dung chương trình;

– Kế hoạch Tài chính;

– Phân công công việc;

– Các công việc khác.

Kính mong đại diện các lớp tham dự đầy đủ đóng góp nhiều ý kiến cho sự kiện gặp gỡ giao lưu các thế hệ Thầy – Trò Khoa Điện – ĐTVT thành công tốt đẹp.

Viện đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện – ĐTVT tổ chức sự kiện này. Rất mong nhận được sự hợp tác và tham dự của các anh/chị/em cựu học viên và học viên nhằm phát huy ý nghĩa cho sự kiện kỷ niệm này.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Trần Mai Hương – Viện đào tạo sau đại học, ĐT: 0967.009.218, Email: maihuong@hcmutrans.edu.vn.

Trân trọng thông báo!

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)  

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên