Viện Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành  Nhật Lai với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng động lực học dòng chảy bao đến lực cản tàu thủy trong quá trình thay đổi hướng chuyển động.”

Ngành: Khoa học hàng hải

Mã số: 9840106

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS.Phạm Kỳ Quang

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Vũ Văn Duy

Thông tin về tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh vui lòng xem tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827.