Lịch thi lại tiếng Anh

Lịch thi lại tiếng Anh: 13,14/09/2014, hạn chót đăng ký 09/09/2014, học viên chưa học và không được thi đợt trước đăng ký học, thời gian đăng ký bắt đầu từ 26/08/2014…