THÔNG BÁO

(V/v tham gia Hội nghị Khoa học Quốc tế INISCOM-2017)

Viện Đào tạo sau đại học thông báo tới các Nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa và học viên cao học ngành Khoa học máy tính về việc tham gia Hội nghị Khoa học Quốc tế INISCOM-2017 theo thông tin cụ thể như sau:

  • Nội dung hội nghị: theo như file đính kèm
  • Thời gian: 07g00-18g00 thứ Hai ngày 04.09.2017
  • Địa điểm: Hội trường A, Phòng E001, E003

Đề nghị các Nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa và học viên cao học ngành Khoa học máy tính tham gia đầy đủ.

Giảng viên và học viên cao học các ngành khác quan tâm xin mời cùng tham gia.

Trân trọng.