TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                      Số:26/TB-ĐHGTVT-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi/báo cáo kết thúc môn học/học phần cho học viên theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

***

  1. Điều kiện tham gia thi, báo cáo kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến

–  Học viên đã hoàn thành chương trình môn học/học phần.

–  Có tên trong danh sách dự thi do giảng viên giảng dạy đồng ý cho dự thi;

  1. Trách nhiệm của học viên.

– Học viên tự chuẩn bị máy tính kết nối internet đảm bảo khi sử dụng các tính năng chia sẻ, thiết bị ghi hình, âm thanh; duy trì sự kết nối ổn định trong suốt quá trình thi/ báo cáo;

– Nắm bắt chính xác thời gian, kế hoạch thi/báo cáo, đường link tham dự thi, báo cáo trực tuyến nhằm đảm bảo kết nối thông suốt cũng như thao tác các kỹ năng trên phần mềm trực tuyến (chia sẻ file, màn hình, trình chiếu Powerpoint, video…)

– Học viên vào phòng học trực tuyến bằng tài khoản mail đã đăng ký với Viện đào tạo Sau Đại học theo đường link được cung cấp, chỉ tham gia vào phòng thi trực tuyến khi được chuyên viên của Viện đào tạo Sau Đại học cho phép;

– Chuẩn bị thẻ học viên hoặc CMND/CCCD để đối chiếu khi được cán bộ coi thi  cầu;

– Trang phục lịch sự, nghiêm trang, chuẩn bị không gian thi/báo cáo đảm bảo yên tĩnh, không bị làm phiền hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài khác.

– Trong quá trình thi/báo cáo kết thúc môn học/học phần, học viên luôn đảm bảo giữ kết nối âm thanh, hình ảnh, camera để ở chế độ mở; các lý do sự cố chủ quan về thiết bị sẽ không được chấp nhận;

– Trường hợp xảy ra sự cố do khách quan như: mất điện, mất kết nối mạng, hư hỏng máy tính,… hoặc những tình huống bất khả kháng khác, buổi thi/báo cáo được hủy bỏ hoặc dừng lại. Tùy theo thời điểm xảy ra sự cố do khách quan, việc xử lý tình huống (công nhận phần kết quả đã thực hiện hoặc hủy bỏ toàn bộ buổi thi/báo cáo), thời gian tiếp tục thi/báo cáo do cán bộ coi thi đánh giá quyết định;

– Toàn bộ diễn biến của buổi thi/báo cáo, phải được ghi hình, ghi âm để đối chứng khi cần thiết. Học viên không được phát tán, chia sẻ hình ảnh, âm thanh khi không được sự đồng ý của Viện đào tạo sau đại học, nếu vi phạm sẽ xử lý theo các luật và quy định hiện hành;

– Cấm mọi hình thức, hành vi gian lận làm ảnh hưởng đến chất lượng, kết quả của buổi thi/báo cáo trực tuyến. Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy chế đào tạo và các quy định có liên quan của Trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Quy trình thi/báo cáo kết thúc môn học/học phần:

– Giảng viên, cán bộ coi thi, chuyên viên của Viện, học viên tham gia buổi thi/báo cáo kết thúc môn học/học phần trực tuyến qua đường link được cung cấp bởi chuyên viên của Viện Đào tạo Sau Đại học;

– Chuyên viên của Viện Đào tạo Sau Đại học sử dụng chức năng ghi hình, ghi âm của công cụ họp trực tuyến để ghi nhận lại diễn tiến của buổi thi/báo cáo.

– Tất cả giảng viên, học viên, cán bộ coi thi phải mở chế độ Camera (Webcam) khi tham gia thi/báo cáo;

  1. Xử lý vi phạm

– Học viên tham buổi thi/báo cáo kết thúc môn học/học phần trực tuyến nếu có hành vi vi phạm quy định (bị phát hiện trong và sau khi bảo vệ, báo cáo), tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Học viên nhờ người thi/báo cáo hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, hủy kết quả thi/báo cáo kết thúc môn học/học phần.

Mọi chi tiết xin liên hệ CV. Ngọc Anh – Phụ trách thi/báo cáo kết thúc môn học/học phần thạc sĩ – Email: anh.nguyen@ut.edu.vn ;Sđt:0933406842

Trân trọng./.

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên