Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ

1. Thời gian nhận bằng

– Bắt đầu từ 06-11-2014
– Địa điểm: phòng D001, văn phòng Viện đào tạo sau đại học

2. Thủ tục nhận bằng
– Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác
– Nộp 2 tấm hình 2 x 3

3. Thủ tục nhận bằng thay
– Nộp giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương
– Nộp CMND bản sao của ngưới nhận bằng
– Nộp CMND bản sao của người nhận thay