Viện Đào tạo Sau Đại học kính thông báo tới Qúy Anh/Chị học viên về lịch quét Turnitin tháng 2 năm 2021. 

Đối với tất cả các bài gửi quét Turnitin trong tháng 2 sẽ được gửi quét vào đợt ngày 28/02/2021 do đợt ngày 15/02/2021 trúng vào mùng 4 Âm lịch. Các kết quả gửi quét vào đợt ngày 28/02/2021 sẽ được thông báo lại trên trang web của Viện Đào tạo Sau Đại học tại địa chỉ web mới: https://www.sdh.ut.edu.vn. 

Từ tháng 2 trở đi, tất cả các file nộp quét Turnitin sẽ đóng lệ phí quét trực tiếp tại Văn phòng Viện Sau Đại học – Phòng B.10. Qúy học viên vui lòng để ý để hoàn tất thủ tục quét Turnitin chính xác. 

Quy trình quét như sau:

1 tháng Viện đào tạo sau đại học sẽ nhận quét luận văn, chuyên đề, luận án làm 2 đợt.

Đợt 1: nhận sản phẩm từ ngày 01-14, ngày 15 sẽ gửi hồ sơ quét và trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

Đợt 2: nhận sản phẩm từ ngày 16-28, ngày 30 sẽ gửi hồ sơ quét và trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

Hình thức: – File quét gửi lại qua email: sdh@ut.edu.vn (file đảm bảo có trang bìa ghi tên đề tài luận văn TRÊN CÙNG 1 FILE – KHÔNG TÁCH RIÊNG TÊN BÌA VÀ BÀI THÀNH HAI FILE, ĐỊNH DẠNG FILE WORD )

–  Nội dung gửi phải đảm bảo đầy đủ các thông tin sau : Họ & Tên học viên, Lớp, Mã số học viên, Số điện thoại liên lạc, Tên đề tài luận văn gửi quét

– Lệ phí quét đóng trực tiếp tại văn phòng của Viện Đào tạo Sau Đại học – Phòng B.10

Trân trọng thông báo

Viện Đào tạo Sau Đại học