Thực hiện theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-03-2020 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 365/TB-ĐHGTVT của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo sau đại học xin thông báo tới tất cả học viên và quý anh (chị) quan tâm, trong thời gian từ 01 đến 15 tháng 4 năm 2020:

Mọi công việc liên quan tới tuyển sinh, học vụ, chương trình… xin mời các học viên, quý anh (chị) liên hệ trực tiếp qua điện thoại với các chuyên viên của Viện để được giải đáp và hỗ trợ:

+ Phụ trách học viên cao học: chuyên viên Nguyễn Ngọc Anh: 0933406842

+ Phụ trách nghiên cứu sinh: chuyên viên Nguyễn Thị Lan Anh: 0773938817

Trân trọng thông báo.