Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, Viện đào tạo sau đại học thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 các ngành sau:
1/ Ngành tổ chức và quản lý vận tải
2/ Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.
3/ Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực gồm 3 chương trình đào tạo:
+ Kỹ thuật tàu thuỷ;
+ Khai thác và Bảo trì tàu thuỷ;
+ Kỹ thuật cơ khí ô tô.
4/ Ngành Khoa học hàng hải gồm 2 chương trình đào tạo:
+ Điều khiển tàu biển
+ Quản lý hàng hải.
5/ Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông gồm 2 chương trình đào tạo:
+ Xây dựng cầu hầm.
+ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
6/ Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.
Nội dung chi tiết xem tại đây