Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 bổ sung cụ thể như sau:

I.  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông gồm 3 chương trình đào tạo:
+ Xây dựng cầu hầm.
+ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
+ Quy hoạch và kỹ thuật giao thông (chương trình bổ sung)

II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Giáo dục chính quy.

III. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:   Thạc sĩ kỹ thuật.

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1.5 năm

V. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau  đây:

1. Về văn bằng: Có văn bằng tốt nghiệp kỹ sư hoặc cử nhân.

1.1. Ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học

Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình Quy hoạch và kỹ thuật giao thông phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:
– Xây dựng cầu đường – Xây dựng dân dụng và công nghiệp

– Xây dựng đường sắt –Metro – Xây dựng công trình thủy

– Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

– Tốt nghiệp các ngành thuộc khối kỹ thuật và khác các ngành trên phải học bổ sung chuyển đổi một số môn học còn thiếu để phù hợp với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ theo quy định của Nhà trường. Thí sinh đăng ký dự thi phải hoàn thiện các môn chuyển đổi trước ngày 13/05/2015

Chi tiết xem tại đây