Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận đề cương, luận văn Thạc sĩ đợt tháng 9 năm 2020 như sau:

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC

Thời gian: 8h00 – 16h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần tại phòng B10

Hạn nộp đề cương, luận văn thạc sĩ trước ngày 20/10/2020.

Hình thức: Nộp đề cương, luận văn thạc sĩ đã hoàn thành tại viện Đào tạo sau đại học.

Một số quy định, quy trình nhận đề cương, luận văn thạc sĩ được chi tiết trong thông báo đính kèm.

Thông báo nhận đề cương xem tại đây

Thông báo nhận luận văn xem tại đây