BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ SAU ĐẠI HỌC MỞ RỘNG LẦN 04 – NĂM 2017

 

BẢNG A   BẢNG B
A1 Học viên Bách Khoa   B1 ĐH GTVT TPHCM 2
A2 Vũ Hán FC   B2 ĐH Nông Lâm
A3 Office Sài Gòn   B3 Công ty BMT
A4 Kho vận Tân Cảng   B4 Kỹ thuật Tân Cảng

 

BẢNG C
C1 ĐH GTVT TPHCM 1
C2 Giảng viên Bách khoa
C3 ĐH Ngoại thương
C4 Học viên TĐH

 

STT MÃ TRẬN NGÀY GIỜ SÂN TRẬN ĐẤU TỈ SỐ
1. 01/4 15h00 KHAI MẠC
2. 1 01/4 15h30 A1 – A4
3. 2 01/4 15h30 B1 – B4
4. 3 01/4 15h30 C1 – C4
5. 4 01/4 16h30 A2 – A3
6. 5 01/4 16h30 B2 – B3
7. 6 01/4 16h30 C2 – C3
8. 7 02/4 08h00 A1 – A3
9. 8 02/4 08h00 B1 – B3
10. 9 02/4 08h00 C1 – C3
11. 10 02/4 09h00 A4 – A2
12. 11 02/4 09h00 B4 – B2
13. 12 02/4 09h00 C4 – C2
14. 13 02/4 15h00 A1 – A2
15. 14 02/4 15h00 B1 – B2
16. 15 02/4 15h00 C1 – C2
17. 16 02/4 16h00 A3 – A4
18. 17 02/4 16h00 B3 – B4
19. 18 02/4 16h00 C3 – C4
20. 19 15/4 15h00 I A – Hạng 3
21. 20 15/4 15h00 I B – II C
22. 21 15/4 16h00 II B – II A
23. 22 15/4 16h00 I C – Hạng 3
24. Bán kết 1 16/4 08h00 Thắng 19 – Thắng 20
25. Bán kết 2 16/4 09h00 Thắng 21 – Thắng 22
26. Tranh 3-4 16/4 15h00 Thua BK1 – Thua BK2
27. Chung kết 16/4 16h00 Thắng BK1 – Thắng BK2
28.   16/4 17h00 TỔNG KẾT TRAO GIẢI

 

                                                                                                          BAN TỔ CHỨC