Viện đào tạo sau đại học trân trọng thông báo mở lịch ôn thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021 như sau:

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1  NĂM 2021

 

STT

MÔN NGÀNH THỨ THỜI GIAN PHÒNG NGÀY BẮT ĐẦU GHI CHÚ

1

Tiếng anh

Tất cả các ngành 3,5 18h00-21h00 F103 09/03/2021

2

Toán cao cấp B

Tổ chức quản lý vận tải;
Quản lý xây dựng
2,4 18h00-21h00 F303

10/03/2021

3 Toán cao cấp A Các ngành còn lại (trừ KHMT) 2,4 18h00-21h00 F103

10/03/2021

Ghi chú:
Thí sinh liên hệ đăng ký ôn thi và nhận tài liệu ôn tập tại Phòng Đào tạo sau đại học (Phòng B.10)
Các môn chuyên ngành tương ứng với từng ngành thi sẽ có lịch ôn tập sau khi kết thúc lớp ôn Tiếng Anh và Toán cao cấp